ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

‘පේස් මේකර්’ යන්ත්‍ර ප්‍රතිචක්‍රීය කරණයට

හෘද ස්පන්දනය නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීමට යොදන පේස් මේකර් (Pacemaker) යන්ත්‍රයක වටිනාකම ඩොලර් රුපියල් හාර ලක්ෂයකට වැඩියි.

දිනකට ඩොලර් එකකට වඩා අඩු අදායමක් ලබන පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් හාරදාහක් පමණ මිල මෙවැනි උපකරණයක් ලබා ගැනීම පහසු නැහැ.

මේ නිසා දුප්පත් රටක ජීවත් වන පුද්ගලයෙකු හෘද ස්පන්දනය නියමාකාරව නොමැති තත්වයකට පත් වූ විට මුහුණ පාන්නේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර තත්වයකට.

ඊට පිළියමක් ලෙස බටහිර රටවල භාවිතා කළ පේස් මේකර් උපකරණ, අලුත් වැඩියා කර දියුණු වෙමින් පවතින රටවල භාවිතා කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් බ්‍රිතාන්‍ය පුණ්‍ය සංවිධානයක් විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ලෝක සෞඛ්‍ය පිලිබඳ බීබීසී වාර්තා කරු ටියුලිප් මසුම්දර් ඉන්දියාවේ සිට ගෙනන වාර්තාවක්.