ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ටිබෙට් වැසියන්ගේ මානව හිමිකම් කඩවීම්

2 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:40 GMT

තුන් අවුරුද්දක් ඇවෑමෙන් පළමු වතාවට බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් චීනයේ නිල සංචාරයක යෙදෙයි.

ඔහු ටිබෙට් ආගමික නායක දලයි ලාමා හමුවීමෙන් අනතුරුව බ්‍රිතාන්‍ය සමග වන ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා චීනය විසින් අත් හිටුවීමෙන් කලකට පසුයි මේ සංචාරය සිදු වන්නේ.

අගමැති කැමරන් පවසන පරිදි සබඳතා තර කිරීමත්, වෙළෙඳාම නගා සිටුවීම ත් ගමනේ අරමුණයි.

එහෙත් මානව හිමිකම් සංවිධාන පවසන්නේ ටිබෙට් අයිතිවාසිකම් චීනය විසින් උල්ලංඝනය කිරීම බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති විසින් මතු කළ යුතු බව.

චීන පාලනයට විරෝධය පා මෑත වසර කිහිපයේ දී ගින්නට දිවි දුන් ටිබෙට් වරුන් ගණන එකසිය විස්ස ඉක්මවයි. චීනයේ බීබීසී වාර්තා කාර ඩේමියන් ග්‍රෑමටිකාස් ටිබෙට් සානුව ට ගොස් ලබා දුන් වාර්තාවක්.