ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආසියාවේ 'ලොකුම මුඩුක්කුව'

ඉන්දියාවේ මුල්‍ය අගනුවර මුම්බායි හි බැංකු සහ නවීන ව්‍යාපාර සමග උරින් උර ගැටී සිටින සුවිශාල ප්‍රදේශයක් හැඳින්වෙන්නේ ධාරාවී නමින්.

එය අවිධිමත් එහෙත් අතිශයින් පලදායී කලාපයක්. එය දහස් සංඛ්‍යාත ජනකායක වාසස්ථානය.

එමෙන්ම එය ජලය හෝ සනීපාරක්ෂාව හිඟ කමින් පෙලෙන ස්ථානයක්.

පසුගිය වසර ගණනාව තිස්සේ ම ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා පැවති සැලසුම් අප්‍රමාණයි. අලුතින් ම ඉදිරිපත් වී අති සැලසුම් පළ දේවිද?

බීබීසී යේ හියු සයික්ස් නිමැවූ වාර්තාවක්.