හාරසිය දවසක් මහ සයුරේ අතරමං ව

3 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:15 GMT

දවස් හාරසීයක පමණ කාලයක් මහ මුහුදේ පාවෙමින් තිබුණ බෝට්ටුවක සිටි ධීවරයකුගේ දිවි බේරා දීමට මාර්ෂල් දූපත් හි එබන්(Ebon) දූපත් වාසීන් සමත් වූ බවක් වාර්තා වෙයි.

හොසේ හෙද සහාය ඇතිව

2012 දෙසැම්බර් මාසයේ මෙක්සිකෝවෙන් මුහුදට බට හොසේ සැල්වදෝර් අල්බරන්ගෝ නම් ධීවරයාගේ මුහුදු ගමන නිම වුණේ, මාර්ෂල් දූපත් හි ‘එබන්’දූපත් වලල්ලේ කොරල්පර අතරින්.

‘හොසේ’ගේ දහඅට රියන් ෆයිබර් ග්ලාස් යාත්‍රාව කොරල්පර අතර හිර වී තිබියදීයි මහජන ඇස ගැටුණේ.

ස්පාඤ්ඤ භාෂාව පමණක් වැටහෙන ‘හොසේ සැල්වදෝර් අල්බරන්ගෝ’ මුහුදින් ගොඩ ගත් මොහොතේ අදහස් හුවමාරු කර ගත්තේ කටු රූ මගින්.

දොළොස් හැවිරිදි ළමයකු සමඟ මෝර දඩයමේ මුහුදු ගොස් අතරමං වූ හොසේ සැල්වදෝර් අල්බරන්ගෝ ධීවරයාගේ කතාව චිත්‍රපට කතාවකට සමයි.