වතුර අපතේ - ගොවියෝ හාමතේ

12 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:53 GMT

පුරාණ වැවට එන ජලය අපතේ යාම නිසා කලක් තිස්සේ ම ගොවිතැන් බතක් කර ගන්නට තමන්ට නොහැකි වී ඇතැයි මොරවැව ගම්වාසීහු මැසිවිලි නගති.

කුස ගින්න නිසාම ඇතැම් පවුල් ගම හැර ගිය බව

වැවේ ජලය අපතේ යමින් තිබෙන බවත් එම කාන්දුව නවත්වා ජලය රැක ගැනීමට පියවර ගන්නා තුරු ට්‍රැක් 6, ඩී 8 සහ නාමල්වත්ත යන ගම්මාන තුනට ‘සෙතක් සැලසෙන්නේ නැති’ බවයි ට්‍රැක් 6 සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවේ සභාපති ධර්මසිරි රත්නායක කියා සිටියේ.

රුපියල් මිලියන ගණනක් වැය කොට ගමට නැගෙනහිරින් අලුතින් වැවක් ඉදි කර ඇතත් ඉන් ගමට වැඩක් නැති බව තෙදරු මවක් වන සමන්තිකා රත්නායක පැවසුවාය.

හැට හැවිරිදි කේ ජී හීන්මැනිකා ගරා වැටුණු කටු මැටි නිවාස පෙන්වමින් කියා සිටියේ කුස ගින්න නිසාම ඇතැම් පවුල් ගම හැර ගිය බවයි.

ජල කාන්දුව වසා ගොවිතැනට ජලය ලබා දීම වාරි නිලධාරීන් ගේ වගකීම බව මොරවැව වැඩබලන ප්‍රාදේශීය ලේකම් භාතිය විජේනන්ද කියා සිටියේය.

නැවත පදිංචි කළ පවුල් 1644 කින් පවුල් 957 කට සහන ලබා දී ඇති බවයි වැඩ බලන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ.

මොරවැව ගම්වාසීන් සමඟ කළ කතා බහක හඬ පටයට සවන් දෙන්න.