ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (2.8 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.8 මෙගබයිට්)

බැසිල් ප්‍රනාන්දු

25 පෙබරවාරි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:32 GMT

රටේ අධිකරණ පද්ධතිය කෙරේ විශ්වාසය ගිලිහී ගොස් ඇති හෙයින් ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධය සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක අවශ්‍යතාව මතු වී තිබෙන බවයි ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම පවසන්නේ.