ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

එජාපයට හැට අටයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිය හැටඅට වැනි සමුළුව අද සෙනසුරාදා පස්සර දී පවත්වනු ලැබිණ.

පක්ෂය පිහිටුවන ලද්දේ 1947 වසරේ මහ මැතිවරණය සමඟයි.

මෙවර පක්ෂ සංවත්සරය පවත්වන ලද්දේ පක්ෂ අභ්‍යන්තරයේ විශාල මතභේද පවතින අතරයි.

එසේම ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය අතරයි පස්සර දී සමුළුව මුළු දුන්නේ.

'පුංචි ප්‍රේමදාස'

සංවත්සර රැලිය අමතා කතා කළ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ නව පරපුරකට නායකත්වය පැවරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කළේය.

ඒ සඳහා සුදුසු කණ්ඩායමක් පක්ෂය තුළ සිටින බවත් ඔහු අවදාරණය කළේය.

සංවත්සර රැලිය අමතා කාතා කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස කියා සිටියේ,

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක් පිහිට්‍රුවීමට 'පුංචි ප්‍රේමදාස' සූදානම් බවයි.