ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අධි අවදානම් ප්‍රදේශවලින් ජනතාව ඉවතට

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් බදුල්ල, නුවර එලිය සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්ක වල නාය යාමේ තර්ජනයට ලක්ව තිබෙන ස්ථාන හඳුනා ගැනීමේ සහ එම ප්‍රදේශවලින් ජනතාව ඉවත් කිරීමේ පුළුල් වැඩපිළිවෙළක් දියත් කොට තිබේ.

මේ වන විට අනතුරුදායක ප්‍රදේශ ගණනාවකින් ජනතාව ඉවත් කොට ඇති බවයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ආර් එම් එස් බණ්ඩාර ප්‍රකාශ කළේ.

තවමත් තම පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් හඳුනා ගැනීමේ කටයුතුවල නිරතව සිටින බව පැවසූ ඔහු ලබන සතිය වන විට ඉවත් කළ යුතු පවුල් සංඛ්‍යාව අනාවරණය කළ හැකි බව සංදේශයට පැවසුවේය.

පූනාගල, වියන්ගහවෙල, ඇල්ල, පස්සර, ලුණුගල යන ප්‍රදේශ, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ පරීක්ෂණයට ලක් වෙමින් තිබෙන බවයි අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ආර් එම් එස් බණ්ඩාර සඳහන් කළේ.

අධි අවදානම

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පූනාගල, වියන්ගහවෙල යන ස්ථානවල තැනින් තැන නාය යාමේ තත්වයන් උදාවී තිබුන බව පැවසූ ඔහු ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් එම ප්‍රදේශවලට ගොස් පරීක්ෂා කොට අධි අවදානම් තත්වයකට මුහුණ දී සිටි ජනතාව වහාම රැඳවුම් කඳවුරුවලට යොමු කිරීමට පියවර ගත් බව පැවසුවේය.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ සහ හඟුරන්කෙත යන ප්‍රදේශවල ස්ථාන ගණනාවක් 2007 වසරේදී නායයෑම් වලට ලක්වූ බවත් එම ප්‍රදේශවලින් ඉවත් කළ ජනතාවට වෙනත් ඉඩම් ලබා දී ඇති නමුත් ඔවුන් යළිත් එහි පැමිණ පදිංචිවී සිටීම බලවත් ප්‍රශ්නයක් බවයි ඔහු පැවසුවේ.