ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මහින්ද අගමැති සමයේත් 'සාම කාර්යාලයට ආධාර කළා'

එල්ටීටීඊය සාම ක්‍රියාදාමයට වඩාත් ක්‍රියාකාරීව මැදිහත් කරගැනීමේ අරමුණින් එල්ටීටීඊ සාම ලේකම් කාර්යාලයට 'ආර්ථික සහන' ලබා දුන් බව එරික් සොල්හයිම් සඳුදා නිකුත් කළ නිවේදනයෙන් පිළිගෙන තිබේ.

එය එල්ටීටීඊ සංවිධානයට මූල්‍යාධාර ලබාදීමක් නොවන්නේ දැයි යන්න සංදේශයේ සරෝජ් පතිරණ ඔහුට යොමු කළ ප්‍රශ්නයක්.

"ඇත්තෙන්ම ඔවු. නමුත් ඒක සිදුවුනේ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ පූර්ණ සහයෝගය සහ අනුදැනුම ඇතිවයි," යන්නයි එම ප්‍රශ්නයට නොර්වීජියානු හිටපු සාම නියෝජිතයාගේ ප්‍රතිචාරය වූයේ.

ඔහු සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේ සිංහල පරිවර්තනයේ හඬපටයට සවන් දෙන්න.