ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජනාධිපති පරාජය වීමේ ඉඩකඩ වැඩියි -වික්ටර් අයිවන්

විරුද්ධ පක්ෂය ‘දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට අසමත් වුනත්’ මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජයට පත් වීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂක වික්ටර් අයිවන් පවසයි.