ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය දූෂණ සංඥාපන දර්ශකයේ 85 වැනි ස්ථානයේ

ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ජාත්‍යන්තරය (Transparency International) නිකුත් කළ වාර්ෂික ගෝලීය දූෂණ සංඥාපන දර්ශකයට අනුව රටවල් 175 අතරින් ලකුණු 38 ක් ලබා ගෙන ශ්‍රී ලංකාව හිමිකර ගෙන තිබෙන්නේ 85 වැනි ස්ථානයයි.

මින් මැන බලන්නේ එම රටවල රාජ්‍ය අංශය කෙතෙක් දුරට දූෂිත මට්ටමක පවතින්නේද යන්නයි.

ලකුණු 8 බැගින් හිමිකර ගත් උතරු කොරියාව සහ සෝමාලියාව දූෂිතම රටවල් ලෙසයි දර්ශකයේ දැක්වෙන්නේ.

රාජ්‍ය අංශයේ දූෂණ

බර්ලින් නුවර මූලස්ථානය කොට ගත් ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ජාත්‍යන්තරයට අනුව ශ්‍රී ලංකාව තවමත් රාජ්‍ය අංශයේ දූෂණය අවම මට්ටමකට ගෙන ඒමට සමත් වී නැත.

Image copyright Transparency International

ඉකුත් වසරේදී, ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ජාත්‍යන්තරයේ දර්ශකයට අනුව ශ්‍රී ලංකාව අත් කර ගෙන සිටියේ 91 වැනි ස්ථානයයි.

ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ජාත්‍යන්තරයේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ සුදත් රනුග්ගේ පැවසුවේ මෙම දර්ශකය මගින් ඒ ඒ රටවල ආර්ථිකය හා සමාජ මට්ටමද පිළිබිඹු කරන බවයි.