ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රජයේ ප්‍රතිචාරය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා - අමාත්‍ය හකීම්

ජනාධිපතිවරණයේ දී සහය පල කරන්නේ කුමන අපේක්ෂකයාට යන්න ගැන තවමත් තීරණයකට එළඹ නැතැයි ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් ප්‍රකාශ කරයි.

රජය සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡා පිළිබඳව අවසන් තීන්දුවක් ගෙන නැති බව පැවසූ ඔහු රජයේ ප්‍රතිචාරය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බවයි ප්‍රකාශ කළේ.

සතුටුදාක ප්‍රතිචාරයක්

තම පක්ෂය නියෝජනය කරන පලාත්වල ජනතාවගේ පරිපාලනමය සහ දේශපාලනමය ගැටළු සම්බන්ධයෙන් රජය දැනුවත් කොට ඇති නමුත් රජය මෙතෙක් තමන්ට සෑහීමකට පත් විය හැකි ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැති බව ඔහු පැවසුවේය.

මුස්ලිම් ජනතාව වෙසෙන ප්‍රදේශවල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සහ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ ඊයේ, සිකුරාදාත් සාකච්ඡා පැවැත්වූ බවයි රවුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා සඳහන් කළේ.

ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන

රජයේ පාර්ශවය මෙන්ම පොදු අපේක්ෂකයාගේ පාර්ශවය විසින් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන පිළිබඳව උනන්දුවෙන් බලා සිටින බවත් ඇමතිවරයා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.