ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

එළිමහන් සිරකඳවුරු වලින් රුපියල් ලක්ෂ 700 ආදායමක්

ඉකුත් වසරේදී එළිමහන් සිරකඳවුරු වල සිරකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන භාණ්ඩ සහ කෘෂි වගා වලින් 2014 වසරේ දී රුපියල් ලක්ෂ 700 ක පමණ ආදායමක් ඉපයීමට හැකි වුණු බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම ආදායම් සහ බොහෝ නිෂ්පාදන බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ම ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්නා බවයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් N.B.R.පුෂ්පකුමාර සංදේශයට පැවසුවේ.

මහනුවර පල්ලේකැලේ , වීරවිල, අනුරාධපුර, මහව, ඇඹිලිපිටිය, කුරුවිට යන ප්‍රදේශවල මෙම එළිමහන් කඳවුරු පිහිටා තිබේ.

වෘත්තිය පුහුණුව

එළිමහන් කඳවුරු වල කෘෂිකර්මාන්තයට අමතරව රැඳවියන්ට වඩු කර්මාන්තය, කම්මල් කර්මාන්තය, ඇලුමිනියම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, රෙදි විවීම, ඇඳුම් මැසීම, කොහු ආශ්‍රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ආදී වෘත්තියන් පිළිබඳ පුහුණුවක් ලැබේ.

එළිමහන් කඳවුරු වල වගා කෙරෙන එළවළු බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තුළ බෙදා හැරෙන බව සඳහන් කළ බන්ධනාගාර කොමාසාරිස් ජෙනරාල් N.B.R.පුෂ්පකුමාර පැවසූවේ ඒ හේතුවෙන් පිටින් ගන්නා එළවළු ප්‍රමාණය අඩු වන බවයි.

අතිරික්තයක් ඇත්නම් බාහිර වෙළෙඳ පොලේ අලෙවි කෙරෙන බවත් ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.