ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'ටමා' දුම්රිය ස්ථානාධිපති මිය යයි

ජපානයේ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිධුරයට පත්වූ පූසෙකු මිය යාමේ පුවතක් මේ.

ප්‍රාදේශීය සංචාරක කර්මාන්තය නැංවීමට දායක්වූ නිසා පූසා වඩාත් ජනාදරයට පත් විය.

ටමා මිය යන විට වයස අවුරුදු 16 ක්.

කිෂි දුම්රිය ස්ථානයේ කළමනාකරුවන් රැකියාවලින් ඉවත් කරන ලද්දේ මීට වසර ගණනාවකට පෙර.

දුම්රිය සමාගම ටමා ස්ථානාධිපතිවරයා වශයෙන් නම් කළේ ඉන් පසුව.

වැටුප් වශයෙන් ලැබුණේ බළල් කෑම.

කිෂි දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා ලෙස නිල ඇඳුමින් සැරසුණු ටමා කාගේත් හුරතලෙක් විය.

ටමාගේ ගාම්භීරත්වය ඇයට මේ තනතුර ප්‍රදානය කිරීමට හේතුවූ බවයි දුම්රිය සමාගම පැවසුවේ.

පාඩු ලබමින් සිටි දුම්රිය සමාගම ටමා නිසා ලාබ ලබන්නට පටන් ගත්තා.

ටමා තනතුරට පත්වීමෙන් පසු දුම්රිය මගීන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට 10 කින් වැඩි වූ බවයි සමගම පැවසුවේ.