ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජනාධිපති ජනවරම පාවා දීලා - හිටපු අමාත්‍ය වාසුදේව

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට නාම යෝජනා ලබා දීම මගින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනවාරි 08 වැනි දින ඔහුට ලැබුණු ජනවරම පාවා දී ඇති බව හිටපු අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර පවසයි.

ඔහු ඒ බව කියා සිටියේ බීබීසී යේ අසාම් අමීන් මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්.

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා නැවත වේදිකාවට ගෙන ඒම සඳහා දියත් කළ ජනතා ව්‍යාපාරය ජයග්‍රහණය කොට ඇති බවත් ඊට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ගේ එකඟත්වය ද ලබා ගැනීමට හැකි වූ බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.