ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හිම කුට්ටි කඩා වැටීමෙන් දෙදෙනකුට තුවාල

තුර්කියේ ගොඩනැගිලි වහලයක් මත තිබූ විශාල ප්‍රමාණයේ හිම කුට්ටි ඒ අසලින් ගමන් ගත් පුද්ගලයන් මතට කඩා වැටීම හේතුවෙන් දෙදෙනෙක් තුවාල ලබති.

මෙලෙස කඩා වැටී ඇත්තේ 'රයිස්' නගරයේ පල්ලියක වහලයක් මත එක්කාසු වූ හිම තට්ටුවක්.

හිම තට්ටුවට යට වූ පුද්ගලයන් බේරා ගැනීමට පදිකයන් උත්සාහ ගන්නා ආකාරය ආරක්‍ෂිත කැමරාවක සටහන් වී තිබේ.

තුවාල ලැබූ කාන්තාවන් දෙදෙනකු ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල් ගත කොට ඇත.