ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ජනතා අදහස් අවශ්‍ය ඇයි ?

නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා මහජන අදහස් විමසීම ලබන 18 වන දායින් ආරම්භ කරන බව මහජන අදහස් විමසීමට පත් කළ කමිටුවේ සභාපති නීතිඥ ලාල් විජේනායක පවසයි.

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25ටම ගොස් මහජන අදහස් විමසීමට තම කමිටුව අපේක්ෂා කරන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

1972 සහ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ජනතාවගේ අදහස් විමසීමකින් තොරව සකස් කිරීම නිසා එවා සකස් කල දින පටන් ඒවා පිලිබඳ විරෝධතා මතු වූ බව පවසන මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවේ සභාපතිවරයා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීමට ජනතාව අදහස් ලබා දිය යුත්තේ ඇයිදැයි බිබිසියේ කොළඹ වාර්තාකරු අසාම් අමීන්ට හේතු පැහැදිලි කළේය.

ජනතා විශ්වාසය

"ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ ජනතාව හා රාජ්‍ය අතර ඇතිවන ගිවිසුම, ඉතින් ගිවිසුම එක පැත්තක් විතරක් දැන ගෙන බැහැනේ, අනිත් පැත්තත් දැන ගන්නට එපායැ මොකක්ද කියලා"

පසුගිය කාලයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය අඩු වීමට හේතුව ජනතාව ආවශ්‍ය දෑ එහි නොතිබීම නිසා බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

"ජනතාවට ව්‍යවස්ථාව වැඩක් නැහැ කියලා දැනුනේ, අර නොයෙකුත් ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වෙද්දී කිසිම සහනයක් හොයා ගන්න සහනයක් නැතිවීම"

දකුණු අප්‍රිකාව

"ජනතාව පාලනය කරන මුලික නිතිය කවුරුත් හදපු එකක් වෙන්න බැහැ ඒක ජනතාව හදපු එකක් වෙන්න ඕන"

" දකුණු අප්‍රිකාවේ ව්‍යවස්ථාවට ගොවීන්ගේ යෝජනාවක් අනුව දේපල අයිතිය මුලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස ඇතුළත් වුනා, මොකද ගොවියට අවශ්‍ය වුනා තම ඉඩමේ අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න ඒ අනුව ඒක ඇතුළත් කළා, ඒ වගේ සියළු දෙනාට තම යෝජනා ඉදිරපත් කරන්න පුළුවන්"

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව මෙන්ම වාචිකව අදහස් දැක්වීමට ද ජනතාවට අවස්ථාවක් ලබා දෙන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

ඒ සඳහා ඉදිරියේ දී පුවත්පත් දැන්වීමක් මාර්ගයෙන් ජනතාවට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදෙන බවයි මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුවේ සභාපති නීතිඥ ලාල් විජේනායක ප්‍රකාශ කළේ.