ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අයිස් ආක්‍රමණයක්

ඇමරිකාවේ නිව්යෝක්හි උතුරු සහ බටහිර කලාප තුළ අඩි දෙකකට අධික හිම පතනයක් වාර්තා විය.

උෂ්ණත්වය පහළ යෑම හේතුවෙන් බොහෝ ස්ථානවල ඝන අයිස් තට්ටු තැන්පත් වී තිබේ.

'බෆලෝ' ප්‍රදේශයේ නවතා තිබූ මෝටර් රථයක් වටා ඝන අයිස් මිදී තිබුණේ උෂ්ණත්වය ශීඝ්‍ර ලෙස පහළ යාමත් සමගයි.

නිව්යෝක් සහ ඒ අවට, දින තුනක් පුරා දැඩි හිම පතනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි කාලගුණ විශේෂඥයන් පවසන්නේ.