කුමාර් සංගක්කාර සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කුමාර් සංගක්කාර සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර බීබීසී සිංහල ෆේස්බුක් අඩවිය සමග සජීවී සාකච්ඡාවක.

සංගක්කාර සමග සම්පූර්ණ සාකච්ඡාව නරඹන්න.

වැඩි විස්තර: ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගත මග ගැන සංගක්කාර