හතුරුසිංහ ගැන දයාසිරිගෙන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හතුරුසිංහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක්වේද?

  • 2017 නොවැම්බර් 15

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති ප්‍රධාන පුහුණුකරු පදවිය සඳහා චන්දික හතුරුසිංහ පත්කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපේක්ෂාවයි.

හතුරුසිංහ බංග්ලාදේශ් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු පදවියෙන් ඉල්ලා අස්වීම ප්‍රකාශයට පත්කර ඇතත් බංග්ලාදේශ් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තවමත් එය භාරගෙන නැත.