ඔක්තෝම්බරයට පෙර නිලවරණය තියන්න - අයිසීසී

Image caption 'ලබන ඔක්තෝම්බර් මාසයට පෙර නිලවරණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු නොකළහොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට එරෙහිව දැඩි පියවර'

ලබන ඔක්තෝම්බර් මාසයට පෙර නිදහස් හා සාධාරණ නිලවරණයක් පවත්වා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පත් කළ යුතු බව අයිසීසී ජගත් පාලක මණ්ඩලය යළිත් වරක් අවධාරණය කරයි.

ජගත් පාලක මණ්ඩලය ඒ බව නිවේදනය කළේ බාබඩෝස්හි පැවති ජගත් පාලක මණ්ඩල විධායක සභා රැස්වීමේදීයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවේ සභාපති සිදත් වෙත්තමුනිට එම විධායක සභා රැස්වීමට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත්තේ නිරීක්ෂකයකුගේ මට්ටමින් පමණයි.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව ගත් තීරණය මගින් ජගත් පාලක මණ්ඩලයේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වී ඇති බව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල නිවේදනය හරහා යළි යළිත් අවධාරණය කොට තිබේ.

ලබන ඔක්තෝම්බර් මාසයට පෙර නිලවරණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු නොකළහොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට දන්වා සිටියි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර