ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූවන් දෙවර්ගයක් - ආනන්දි සෂිහරන්

  • 2016 සැප්තැම්බර් 3
බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කර වීම් Image copyright Getty Images

යුද සමයේ සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් පැහැදිලි ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදෙන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේදී බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරවීම් පිළිබඳව ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතු බව උතුරු පළාත් සභාවේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රිනී ආනන්දි සෂිහරන් පවසයි.

තම ස්වාමියා ඇතුළු හාරසීයකට අධික පුරුෂයන් ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් විසින් යුද හමුදාව වෙත බාර දෙන ලද්දේ සාක්ෂි සහිතව බව කියා සිටින පළාත්සභා මන්ත්‍රීවරිය ඔවුන්ගේ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී යුද සමයේදී සාමාන්‍ය අන්දමට අතුරුදහන් වූවන් පරිද්දෙන් සලකා කටයුතු කිරීම අසාධාරණ බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ කාරණය පිළිබඳව තමා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයාට සවිස්තරාත්මකව පෙන්වා දුන් බව පවසන පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරිය හාරසීයක් පමණ වූ බලහත්කාරයෙන් සිදු කරනු ලැබූ අතුරුදහන් කරවීමේ පිළිබඳව මුලතිව් අධිකරණයේ හබයාස්කෝපස් නඩුවක් ගොනු කොට ඇති බවත් කියා සිටියය.

අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා රජය විසින් පිහිටුවීමට යන කාර්යාලය තුළින්ද බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කර වීම් පිළිබඳ ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින බවයි උතුරු පළාත් සභාවේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රිනී ආනන්දි සෂිහරන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර