නාමල්ට තවත් නඩුවක්

  • 2016 සැප්තැම්බර් 15
Image copyright Namal
Image caption අල්ලස් කොමිසම විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකට සහාය නොදුන් බවට චෝදනා

අල්ලස් කොමිසමට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ලබන මස 03වනදාට පෙර චෝදනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම කොමිසමට නියම කරයි.

අල්ලස් කොමිසම විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ශනයකට සහාය නොදුන් බවට චෝදනා කරමින් එම කොමිසම නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

කොමිසමේ බලතල

එම පැමිණිල්ලට විරෝධතා ඉදිරිපත් කළ නාමල් රාජපක්ෂ පාර්ශවය, මෙවැනි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට අල්ලස් කොමිසමට බලතල නොමැති බවට තීන්දු කරන මෙන් අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියේ මෙවැනි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට අල්ලස් කොමිසමට බලතල පවතින බවයි.

ඒ අනුව නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව චෝදනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමට නියෝග කළ අධිකරණය නඩු විභාගය ලබන මස 14 වනදා පවත්වන බවයි කියා සිටියේ.