සංදේශය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උණ බම්බුවෙන් බෙර; ආප්ප තාච්චියෙන් තාලම්

  • 2016 සැප්තැම්බර් 17

ශ්‍රී ලංකාවේ පහසුකම් අතින් අඩුවක් නොමැති ජනප්‍රිය නම් දරන පාසල්වල අධ්‍යාපන බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සහ වෙනත් යටිතළ පහසුකම්වලින් අඩුවක් නැතත් නගරයෙන් ඔබ්බට වන්නට දුෂ්කර පළාත්වල පිහිටි බොහොමයක් පාසල්වල දරුවන්ට එවැනි පහසුකම් යටතේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාවක් නොමැති බවයි ගුරු දෙගුරු සංවිධාන පෙන්වා දෙන්නේ.

තංගල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ අඟුණකොලපැලැස්ස පහලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය එවැනි අඩු පහසුකම් සහිත එක පාසලක් පමණි.

අඟුණකොලපැලැස්ස පහලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියේ සිට සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා සිසු සිසුවියන්ට ඉගනුම සඳහා ප්‍රමාණවත් ගොඩනැගිලි පහසුකම් නොමැති බවයි එහි ගිය රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි පවසන්නේ.

ඔහු පවසන හැටියට එම පාසලේ සාමාන්‍ය පෙළ කඩයිමට සුදානම් වන දරුවන්ට ඉගනීමට සිදුව ඇත්තේ ටකරන් මඩුවකයි.

විද්‍යා විෂය ඉගැන්වීම සඳහා නිසි පහසුකම්වලින් යුත් විද්‍යාගාරයක්ද පහලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ නොමැත.

පාසලේ තූර්යවාදක කණ්ඩායමක් සිටියත් ඔවුන්ට වාද්‍ය භාණ්ඩ නොමැත. සිසු දරුවන් විසින් භාවිත කරනු ලබන්නේ ඉවත ලන ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කර ගනිමින් ඔවුන් විසින්ම සකසා ගනු ලැබූ තූර්ය වාදක භාණ්ඩයි.

පහලගම පාසලේ ශිෂ්‍යයන් බෙර (ඩ්‍රම්ස්) වාදනය කරන්නේඋණ බම්බු වලින් තනා ගත් බෙර වලින්. තාලම් පට හඬ නගන්නේ ආප්ප තාච්චි පියන්වලින්.

තූර්ය වාදනයේ දී අඳින පාසල් නිල ඇඳුමකින් සැරසී සැබෑ තූර්ය වාදක භාණ්ඩයක් අතැතිව පාසල නියෝජනය කිරීම මේ පුංචි දරුවන්ගේ එක් අහිංසක බලාපොරොත්තුවක්.

පහලගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරුවන්ගෙන් සියයට සියයක් තරම් පහේ ශිෂ්‍යත්වය සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් වන බවයි පාසලේ විදුහල් පති එල් .ඒ ගාමිණි සේනාරත්න පවසන්නේ.

සබැඳි විෂයයන්