බීර
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බීර වලින් සරු අස්වැන්නක්

  • 2016 ඔක්තෝබර් 1

පානයට නොව ගොවිතැන සඳහා බීර යොදා ගන්නා ගොවි මහතුන් පිරිසක් පිළිබඳ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝමරන්කඩවලින් වාර්තා වේ.

ගෝමරන්කඩවල ප්‍රදේශයේ එළවලු බෝග ගොවීන් විසින් සිය වගාවන් සඳහා බීර ඉසිනු ලබන්නේ බටු, බණ්ඩක්කා, කරවිල, මිරිස්, වට්ටක්කා වැනි බෝගවල පරාග පෝෂණය සඳහා අවශ්‍ය කෘමි සතුන් ගෙන්වා ගැනීමටයි.

බීර ඉසීමේ ක්‍රමවේදය නිසා ඵලදාව ඉහළ ගොස් ඇති බවත් ගොවීහු කියා සිටිති.

ජලය සමග මිශ්‍ර කොට අක්කරයකට බීර කෑන් පහත් හයත් අතර ප්‍රමාණයක් ඉසිය යුතු බව ගෝමරන්කඩවල ගොවීන්ගේ නිර්දේශයයි.

'වැඩෙත් ලාභයි, ඵලදාවත් වැඩියි. වස විස ගැන බය වෙන්න දේකුත් නැහැ.' එක් ගොවි මහතෙකු කියා සිටියේය.

වගාවට බීර ඉසින ගෝමරන්කඩවල ගොවීන් පිළිබඳ ආර්.ජී ධර්මදාස බීබීසී සිංහල සේවය වෙත සැකසූ වාර්තාවක්.

සබැඳි විෂයයන්