පාර්ලිමේන්තු පරමාධිපත්‍යය තහවුරු කෙරෙන අධිකරණ තීන්දුවක්

  • 2016 ඔක්තෝබර් 10
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව Image copyright Getty Images

පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිදු කරන ලද ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ පියවර ගත නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දු කරනු ලැබුණි.

එම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ දී සිදු කළ ප්‍රකාශයකට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබුණ පෙත්සමක් සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

පෙත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබුණේ නීතිවේදී දර්ශන වේරදුවගේ විසිනි.

පෙත්සම්කරු කියා සිටියේ දැනට වසර කිහිපයකට ඉහත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මගින් ප්‍රකාශිත නල්ලරත්නම් සිංහරාසා නඩු තීන්දුව තුලින් විදේශීය විනිශ්චය සභා විසින් පනවනු ලබන තීන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය බැඳී නොමැති බවට නියමයක් කර ඇති බවයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉකුත් ජුලි මස 07 වන දා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශයක් කරමින් අදාළ නඩු තීන්දුව ප්‍රතික්ෂේප කරන මෙන් කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළ බව පවසන පෙත්සම්කරු එමගින් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට බලපෑමක් සිදු වන බවයි කියා සිටියේ.

ඊට එරෙහිව මූලික විරෝධතා මතු කළ නීතිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පනත යටතේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ දී මන්ත්‍රීවරයෙකු සිදු කරන ප්‍රකාශයක් ගැන අධිකරණය ඉදිරියේ ප්‍රශ්න කළ නොහැකි බවයි කියා සිටියේ.

එම තර්කය පිළිගත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තීන්දු කළ බවයි පෙත්සම ඉදිරිපත් කළ නීතිවේදී දර්ශන වේරදුවගේ කියා සිටියේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර