ගාල්ලේ දරුවන්ට නොමිලේ හද සැත්කම්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගාල්ලේ දරුවන්ට නොමිලේ හද සැත්කම්

  • 2016 ඔක්තෝබර් 18

බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍යවරු සහ හෙද හෙදියන් කණ්ඩායමක් ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේදී ශ්‍රී ලාංකික හදවත් රෝගී දරුවන්ට නොමිලේ හදවත් සැත්කම්කිරීමේ යෙදී සිටිති.

ගතව ගිය 14 වසර තුළ සිය කණ්ඩායම ළමා හෘද රෝගීන් 225 ට වැඩි පිරිසකට හදවත් සැත්කම් සිදු කළ බව කී කණ්ඩායමේ ශල්‍ය වෛද්‍ය කොනල් ඔස්ටින් පසුගිය සතියක පමණ කාලය ඇතුළත දිනකට සැත්කම් තුනක් පමණ සිදු කළ බව පැවසීය.

සාමාන්‍ය ඇස්තමේන්තු අනුව රුපියල් ලක්ෂ තුනක සිට ලක්ෂ තිහ දක්වා මුදලක් මෙවැනි සැත්කමක් සඳහා වැය වේ.

වැඩි විස්තර: දරු දිවි රැක්මට යළි පැමිණි බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍යවරු