හජි අලි මුස්ලිම් දේවස්ථානය කාන්තාවන්ටත් විවෘත කෙරෙයි

  • 2016 ඔක්තෝබර් 24
Image caption මුම්බායි සුෆි මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ දර්ශනයක්

ඉන්දියාවේ හජි අලි (Haji Ali) ඓතිහාසික මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ හදවත වැනි අභ්‍යන්තර ගර්භයට කාන්තාවන්ට ද පිවිසිය හැකි බව එම දේවස්ථානයේ පාලක මණ්ඩලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

දේවස්ථානයේ අතිශයින් වැදගත් එම කොටසට කාන්තාවන් ඇතුළුවීම වසර පහක පමණ කාලයක් තහනම් කරනු ලැබ තිබුණි.

හජි අලි (Haji Ali) ඓතිහාසික 'සුෆි' මුස්ලිම් දේවස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ මුම්බායි වෙරළතීරයේ දූපතකය.

කාන්තාවන්ට පනවා තිබූ තහනම ඉදිරි සති කීපය ඇතුළත ඉවත්කරමින් 'සුෆි' දේවස්ථානයේ අභ්‍යන්තර කුටියට පිවිසීමට අවස්ථාව උදා කරන බව එහි පාලක මණ්ඩලය පැවසීය.

පුරුෂ සාන්තුවරයන්ගේ සොහොන් පිහිටි දේවස්ථානයේ අභ්‍යන්තර ගර්භයට කාන්තාවන් පිවිසීම පාපී ක්‍රියාවක් බව 'සුෆි' පාලක මණ්ඩලය මුලින් කියා තිබුණි.

එහෙත් ඉන්දීය පහළ අධිකරණයක් අගෝස්තු මාසයේදී නියෝග කළේ කාන්තාවන් සඳහා බලපැවැත්වුනු තහංචිය ඉවත්කරන ලෙසය.

'සුෆි' පාලක මණ්ඩලය ඔවුන්ගේ ස්ථාවරයේ වෙනසක් සිදු කරනු ලැබීම 'කාන්තාවන් දිනාගත් මහා ජයග්‍රහණයක්' හැටියට මානව හිමිකම් සංවිධානයක් විසින් අගය කරනු ලැබ ඇත.

ඉන්දියාවේ ඇතැම් හින්දු කෝවිල් කාන්තාවන්ට තහනම්වන අතර එම තහංචි ඉවත් කරගැනීමේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් ද දැනට පෙරට යමින් පවතී.