ජාතියේ මහා ගාන්ධර්වයාණෝ දිවිසැරිය හැරයති

  • 2016 නොවැම්බර් 3

ආචාර්ය පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව ශූරීන් අභාවප්‍රාප්ත වන විට අසූ අටවෙනි වියේ පසුවිය.

සිංහල සංගීතයට අනභිභවනීය මෙහෙයක් ඉටු කළ පණ්ඩිත් අමරදේවයන් දෙස් විදෙස් සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූ කලාකරුවෙකි.

බීබීසී යෙන්