රාජ්‍ය ආයතනවල පාඩුවලට විසඳුම් සොයන ව්‍යවසාය මණ්ඩලයක්

  • 2016 නොවැම්බර් 23
Image caption නියෝජ්‍ය ඇමති එරාන් වික්‍රමරත්න

රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුවෙන පාඩු සහ අලාභ අවම කරගැනීම සඳහා එම ආයතනවල ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම සඳහා පනතක් ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධනය පිලිබඳ නියෝජ්‍ය ඇමති එරාන් වික්‍රමරත්න පවසයි.

ඇමතිවරයා එම ප්‍රකාශය කළේ මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ විසින් සභාගත කරන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය තුළ දිගින්දිගටම අලාභ සිදුවෙමින් පවතිද්දී ඉන් මිදීමට රජය අනුගමනය කරන උපායමාර්ග සහ ක්‍රමවේදය කුමක්ද යන්න මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රශ්නයට ඇතුළත් විය.

එම ගැටලුවට විසඳුමක් හැටියට ලබන වසරේ ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙන නව පනත 'රාජ්‍යව්‍යවසාය මණ්ඩල පනත' යනුවෙන් නම් කෙරෙන බව එරාන් වික්‍රමරත්න ඇමතිවරයා පවසයි.

දෙසිය පනහක් තරම් සංස්ථා රාශියක්, එසේම වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් ආයතන, බැංකු සහ ගුවන් සමාගම් වැනි විවිධ කාර්යයන්හි නිරතවෙන විවිධ ආයතනවල සිදු වී ඇති අලාභවලට හේතුව හැටියට එක් තනි පිළිතුරක් දීම දුෂ්කර නමුත් එම ආයතනවල සිදු වී ඇති අලාභයට දේශපාලනීකරණය සහ දුර්වල කළමනාකාරිත්වය බලපා ඇති බව එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන් එරාන් වික්‍රමරත්න ඇමතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

'ලබන වසරේ ගෙනෙන නව පනත මගින් මණ්ඩලයක් පත්කෙරෙනවා. ඒ මණ්ඩලය මගිනුයි රාජ්‍ය ව්‍යවසායේ අනිත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් කෙරෙන්නේ. ඇමතිවරයා ඇතුළුව ඕනෑම කෙනෙකුට එම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එවිට ඔවුන් අතරින් සුදුසු පුද්ගලයන් පත්කරනු ලබන්නේ අළුතින් ඇති කෙරෙන ව්‍යසයාය මණ්ඩලය මගින්' ඇමතිවරයා යෝජිත සැලසුම් පාර්ලිමේන්තුවට විස්තර කළේය.

එම ක්‍රියාපටිපාටිය දැනට 'ව්‍යවස්ථාදායක සභාව' මගින් කොමිසන්සභා පත්කරනු ලැබීමේ ක්‍රියාවලියට සමාන වූවක් වන බවත් ඇමතිවරයා පවසයි.

එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයකින් දේශපාලනීකරණය සහ දුර්වල කළමනාකාරිත්වය වැනි ගැටළු අවම කර ගැනීමට හැකි වෙතැයි බලාපොරොත්තු තබන බවත් අමතිවරයා සඳහන් කළේය.

රාජ්‍යව්‍යවසාය තුළ සිදුවෙන අලාභ අවම කර ගත හැකි වන්නේ එවැනි වැඩපිළිවෙලක් තුලින්ය යන්න එරාන් වික්‍රමරත්න නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාගේ අදහසයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර