රාජ්‍ය ඇමතිවරයා නිකමෙක් කරලා - රංගේ බණ්ඩාර

  • 2016 නොවැම්බර් 26
Palitha Range Bandara Image copyright Palitha Range Bandara/FB

විෂය භාර කැබිනට් අමාත්‍යවරයාගේ කටයුතු මගින් නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා නිකමෙකු බවට පත්කර ඇති බව එම පදවිය දරන රංගේ බණ්ඩාර පවසයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංගේ බණ්ඩාර ඒ බව කියා සිටියේ අදාළ අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ලංකා ජර්මානු අභ්‍යාස ආයතනයේ කීර්තියට හානිවන අයුරින් කටයුතු සිදු වෙමින් පවතින බවට චෝදනා කරමිනි.

නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශය භාර කැබිනට් ඇමතිවරයා මහින්ද සමරසිංහ වන අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංගේ බණ්ඩාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය පදවිය උසුලයි.

"රාජ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් එම ආයතන සම්බන්ධ කිසිම බලයක් මට ලබා දී නැහැ. කැබිනට් ඇමතිවරයා අතේ සියලු බලතල තිබෙන්නේ. රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට බලතල නොදී ඔහු නිකමෙක් කර සිටීම පිළිබඳ වගකීම එන්නෙත් කැබිනට් ඇමතිවරයාට," රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංගේ බණ්ඩාර සඳහන් කළේය.

සභාපතිවරයෙක් නොමැතිව විදුහල්පතිවරයෙක් යටතේ මෙතෙක් පාලනය වූ ලංකා ජර්මානු අභ්‍යාස ආයතනය සඳහා වත්මන් ඇමතිවරයා යටතේ සභාපතිවරයෙක් පත්කොට ඇති බව කියා සිටි රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංගේ බණ්ඩාර ඔහුට රුපියල් හැට දහසක මාසික වේතනයක් සහ මෝටර් රථයක්, ඉන්ධන වියදම්, කාර්යාල පහසුකම් සහ රියැදුරෙකු ලබා දී ඇති බව පැවසීය.

"සභාපතිවරයා සතියකට දවස් දෙකක් හෝ තුනක් කාර්යාලයට පැමිණෙන්නේ. නමුත් සමස්ත පරිපාලනය සිදු වන්නේ විදුහල්පතිවරයා යටතේ. මෙතෙක් ඉතිහාසයේ සිදු නොවූ දෙයක් තමයි මේ වෙමින් තිබෙන්නේ," රාජ්‍ය ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

'දේශපාලන අවශ්‍යතා'

1960 වසරේ ජර්මානු අභ්‍යාස ආයතනය ආරම්භ වූ දින පටන් එහි සිසුන් දේශපාලන කටයුතුවලට සම්බන්ධ නොවූ නමුත් දේශපාලනඥයන් විසින් අවස්ථා දෙකකදී දේශපාලන අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා එහි සිසුන් යොදා ගෙන ඇති බවට ඔහු චෝදනා කරයි.

"හිටපු අගවිනිසුරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක අත්තනෝමතික ලෙස එම ධුරයෙන් ඉවත් කළ අවස්ථාවේ එතුමියට හූ කීම සඳහා මේ 2014 මේ අභ්‍යාස ආයතනයේ කණ්ඩායම රැගෙන ගිහින් තිබෙනවා එවකට අමාත්‍යවරයා විසින්,"

"ඉන් අනතුරුව පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේ පැවති මැයි දින රැළියකට මේ පාසලේ දරුවෝ අරන් ගිහින් තිබෙනවා,"

ජර්මානු අභ්‍යාස ආයතනයේ සිසුන් එවැනි දේශපාලන කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස තමන් එම ආයතනයේ විදුහල්පතිවරයා ඇතුළු උපදේශක මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංගේ බණ්ඩාර පැවසීය.

විවිධ නම්වලින් පෙනී සිටිමින් එක් පුද්ගලයකු විසින් අදාළ ආයතනයේ කොන්ත්‍රාත් ලබා ගෙන ඇති බව කියා සිටි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතැම් ඉදිකිරීම් නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරව ඉදි කොට ඇති බවටත් චෝදනා කළේය.