හම්බන්තොට වරාය විරෝධය: උණුසුම් තත්වයක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හම්බන්තොට වරාය විරෝධය: උණුසුම් තත්වයක්

  • 2016 දෙසැම්බර් 10

හම්බන්තොට වාරයේ විරෝධතාවක යෙදී සිටි සේවකයන් විසින් ග්‍රහණයට ගෙන තිබූ නෞකා දෙක මුදා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මැදිහත් වීමත් සමග එහි උණුසුම්කාරී තත්වයක් හට ගැනුණි.

වැඩි විස්තර: හම්බන්තොට වරාය විරෝධය නැව් කොල්ලයක් - නාවික හමුදාව

සබැඳි විෂයයන්