ගුවන්යානයක බව සැකකෙරෙන කොටසක් නැගෙනහිර මුහුදේ

  • 2016 දෙසැම්බර් 23

ගුවන් යානයක බවට සැකකෙරෙන කොටසක් මඩකලපුව කලවන්චිකුඩි කළුදාවලි මුහුදු තීරයේදී හමු වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පවසයි.

එම මුහුදු තීරයේ ධීවර කටයුතුවල නිරත වී සිටි ධීවරයින් විසින් කරන ලද දැනුම් දීමකට අනුව, නාවික හමුදාව විසින් ගුවන් යානයේ බව සැකකෙරෙන කොටස ගොඩබිමට ගෙනැවිත් තිබේ.

සිලින්ඩරාකාර හැඩැති අදාළ කොටස, අඩි පහළොවක් පමණ දිග බවත් නාවික හමුදාව පවසයි.

වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා එම කොටස ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා මූලස්ථානයට රැගෙන යාමට නියමිත බව වාර්තා වේ.