සිංහල කටවහරට එක් වන වචන
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිංහල කටවහරට එක් වන අලුත් වචන

  • 2017 අගෝස්තු 12

කතා කරන භාෂාවට අලුතින් වචන එකතු වීම පිළිබඳ බව සම්මානිත මහාචාර්ය ජේ.බී දිසානායක බීබීසී සිංහල සේවය වෙත අදහස් දක්වමින්.

වැඩි විස්තර සඳහා: කවුද මේ "පඟර නැට්ටා"?