ඩයනා මෙලොව හැර ගොස් වසර විස්සක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඩයනා මෙලොව හැර ගොස් වසර විස්සක්

  • 2017 අගෝස්තු 31

වසර විස්සකට පෙර සිදු වූ ඩයනා කුමරියගේ වියෝව ලොව පුරා ජනතාව කම්පනයට ලක් කළ අතර ඇය අදටත් ජනතාව අතර මතකයේ රැඳුන චරිතයකි.

වැඩි විස්තර සඳහා: ඩයනා : ජන හදවත්වල රැජින සමුගෙන වසර විස්සක්