පාඩු ලබන සමාගමක ආයෝජනය කළේ ඇයි? -ජවිපෙ

පාඩු ලැබෙමින් පැවති ද ෆිනැන්ස් මුල්‍ය සමාගමේ කොටස් වල ආණ්ඩුවේ ආයතන රැසක් මුදල් ආයෝජනය කිරීම ගැන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රශ්න කළේය.ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව සහ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල මුදල් ආයෝජනය කළ බවයි අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේ.

සෘණ ශේෂ පත්‍රයක් ඇති, ද ෆිනැන්ස් මුල්‍ය සමාගමේ මහජන මුදල් ආයෝජනය කිරීමේ හේතුව ආණ්ඩුව විසින් පැහැදිලි කළ යුතු බවයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.

ගෙවී ගිය අවරුදු තුනක කාලයක් තිස්සේ ද ෆිනැන්ස් මුල්‍ය සමාගම දිගින් දිගටම පාඩු ලබා ඇති බවඅනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන් අතර අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම කියා සිටියේ මෙම මුල්‍ය සමාගම මනා මුල්‍ය ස්ථාවරත්වයක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

මෙම ගනුදෙනු සිදුවන කාලය තුල දී ඇතැම් පුද්ගලයන් කෝටි ගණනින් ලාබ ලබා ඇති බවත් අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කළේය.

ජනාධිපති උපදේශක භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝාතනයට සැක කැරෙන විදේශ ගත දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රී වරයාගේ සොයුරු රෙනො සිල්වා ද ද ෆිනෑන්ස් කොටස් විකිණීමෙන් ලාබ ලද අයකු බවයි ජ වී පෙ මන්ත්‍රී වරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී කියා සිටියේ.

මෙම ගනුදෙනුවල දී අක්‍රමිකතා සිදුව ඇත්දයි දැනගැනීමට විමර්ශන කටයුතු පැවැත්වෙන බවත්,ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවට භාණ්ඩාගාරයදුන් උපදෙස් අනුව කොටස් මිලදී ගැනීම නතර කෙරුණු බවත් අමුණුගම අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.