හිටපු හමුදාපති වරයා,බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වුවත්, නියම නිදහසක් ලබා නෑ

හිටපු අග්‍ර විනිශ්‍යකරු සරත් නන්ද සිල්වා

හිටපු හමුදාපති වරයා,බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වුවත්, නියමාකාර නිදහසක් ඔහු ලබා නැති බව හිටපු අග්‍ර විනිශ්‍යකරු සරත් නන්ද සිල්වා ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවස්ථාවේ තිස් හතර වෙනි වගන්තියට අනුව, අධිකරණයෙන්දඬුවම් ලැබූ අයෙකුට පූර්ණ නිදහස ලබා දීමට ජනාධිපති වරයාට බලය ඇති නමුත් මෙම අවස්ථාවේදී එවැනි නිදහසක් ලබාදීමට ජනාධිපති වරයා ක්‍රියා කර නොමැති බව හිටපු අග්‍ර විනිශ්‍යකරු සංදේශයට ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

මෙහිදී ජනාධිපති වරයා සුදු කොඩි නඩුවෙන් හිටපු හමුදාපති වරයා නිදහස් කර ඇතත් යුධ අධිකරණය ඉදිරියේ දඬුවම් ලැබූ හයි කෝප් නඩුවෙන් ලැබූ දඬුවමට ක්ෂමාව දී නොමැති තත්වය තුළ ඔහුගේ ප්‍රජා අයිතීන් ලැබී නොමැති බවද සරත් නන්ද සිල්වා අවධාරණය කළේය.

ලැබී ඇති නිදහස අනුව සරත් ෆොන්සේකාට දේශපාලන කටයුතු වල යෙදීමට කිසුදු බාධාවක් නොමැති වුවද ඡන්දය දීමේ හෝ මැතිවරණ සඳහා අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වීමට ඔහුට අවසරයක් නොමැති බවද සරත් නන්ද සිල්වා, හිටපු අගවිනිසුරු වරයා සඳහන් කරයි.

සාමාන්‍ය අධිකරණ සම්ප්‍රදාය අනුව සලකා බලන්නේ නම් හිටපු හමුදාපති වරයා දැනටමත්, ලැබූ දඬුවම් කාලය බන්ධනාගාරයේ ගත කර අවසන් වී ඇති බව පවසන ඔහු, ඒ අනුව නියම නිදහසක් කිසි සේත් ලබාදී නොමැති බවයි අවධාරණය කළේ.

මෙම මැතිවරණ තහංචිය තවත් වසර පහක් සහ මාස හයක කාලයක් තෙක් බලපානු ඇතැයිද හිටපු අගවිනිසුරු වරයා පෙන්වා දේ.

තමන් දන්නා පරිදි, සරත් ෆොන්සේකාට එරෙහිව ඇති තවත් නඩුවක් ඉවත් කොට නොමැති අතර ඔහුගේ නිල තල යළි ස්ථාපිත කර නොමැති බවත් සරත් නන්ද සිල්වා හිටපු අගවිනිසුරු වරයා සංදේශයට ප්‍රකාශ කළේය.