ජාතික ගැටලුව නිරාකරණයට සහයෝගය - රනිල් වික්‍රමසිංහ

 යාපනයට ගිය රනිල් වික්‍රමසිංහ
Image caption යාපනයට ගිය රනිල් වික්‍රමසිංහ

ජාතික ගැටලුව නිරාකරණය සඳහා වූ සර්ව පාක්ෂික පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුව කැඳවීම සඳහා සහයෝගය පල කරන බව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සමග පැවති සකච්ඡා සාර්ථක වූ බවත් ඒ අනුව මෙම පාර්ලිමේන්තු කමිටුව කැඳවීම සඳහා න්‍යාය පත්‍රයක් යෝජනා කරන බව වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේය.

මෙය කල් මැරීමට අවස්ථාවක් නොවන හෙයින් ජුනි මාසය වන විට පාර්ලිමේන්තු කමිටුව කැඳවා මාස හයක කලයක් ඇතුලත එහි කටයුතු නිමා කිරීම සුදුසු යැයි විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළේය.

ආණ්ඩුව සහ දෙමල ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිතයින් අතර මේ තාක් පැවති ද්වි පාර්ශික සාකච්ඡා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුව තුල පෙරට ගෙන යාමට දෙමල ජාතික සන්ධානය කැමැත්ත පලකොට ඇති බව විපක්ෂ නායකයා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට විපක්ෂයේ සහය ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු වාතාවරණයක් ඇති කරන්නැයි වික්‍රමසිංහ මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

සර්ව පාක්ෂික පාර්ලිමේන්තු කමිටුව සඳහා නම් කරන විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් ලැබුන විගස සර්ව පාක්ෂික පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කල හැකි බව විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහට තම ප්‍රතිචාරය පල කල සභා නායක නිමල් සිරිපල ද සිල්වා ඇමති වරයා ප්‍රකාශ කළේය.