මැණික් ෆාම් කඳවුර මේ මස 30 වැනිදාට වසා නොදැමේ

රජය කලින් පොරොන්දු වූ පරිදි මැණික් ෆාම් කඳවුර මේ මස 30 වැනිදාට වසා දමා යුද අනාථයන් නැවතපදිංචි කිරීම සිදු කළ නොහැකි බව පුනරුත්ථාපනය භාර නියෝජ්‍ය ඇමති විනයාගමුර්ති මුරලිදරන් ප්‍රකාශ කරයි.

බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු හමාර වූ විගස ඔවුන් යලි පදිංචි කරනු ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් යුද අනාථයන් මුල් ගම බිම් වලම පදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් ලබා නොදුන් පුනරුත්ථාපනය භාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, ඔවුන් ගේ නැවත පදිංචිය සඳහා ඉඩ කඩම් මේ වනවිටත් වෙන් කොට හමාර බව ප්‍රකාශ කළා.

මුලතිවු දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ හමුදා බලය වැඩි කිරීමට හේතුවක් නැතත් තිබෙන හමුදා බලය එලෙසින්ම පවත්වාගෙන යනු ලබන බව විනයාගමුර්ති මුරලිදරන් අමාත්‍යවරයා සංදේශයට ප්‍රකාශ කළේය.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ හමුදා කඳවුරු පිහිටුවා ඇත්තේ ගැසට් නිවේදන මගින් නොවන බවත් කරුණා අමාත්‍ය වරයා කියා සිටිනවා.

එල්ටී ටී ඊ යට එරෙහි යුද්ධයෙන් රජයේ හමුදා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ බලය තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි හමුදා කඳවුරු ඉදිකොට ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් කඳවුරු තහවුරු කොට ඇත්තේ ගෙවල් දොරවල්ද මැදිකොටගෙන.

කඳවුරු පිහිටි භූමිය තුල පදිංචි වී සිටින සාමාන්‍ය ජනතාව තම ගේ දොර හැර යන්නට මැලි කමක් දක්වන බවයි ඇමති වරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ඉවත් වීමට කැමති කරවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව කී ඇමති වරයා පිටව යන පිරිස් සඳහා පර්චස් 80 ක භූමියක් ලබා දීමට රජය සුදානම් බවයි ප්‍රකාශ කළේ.

දැන් පවත්නා යුද කඳවුරු ඔහු විසින් හඳුන්වනු ලැබුයේ තාවකාලික ඒවා ලෙසින්. පසු කලෙක ඒ ප්‍රදේශ වාසීන්ට පෙරලා පැමිණෙන්නට ඉඩ සැලසෙන බවයි ඇමති වරයා කියා සිටින්නේ.