නියමුවන් නැති යානා කලාපයේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් - අප්‍රිකානු හවුල

A US drone Image copyright AFP
Image caption සෝමාලියාවට ඉහළ අහසේ සැරිසරන නියමුවන් නැති යානා සංඛ්‍යාව වේගයෙන් වැඩි වී ඇති බව අප්‍රිකානු හවුලේ ලිපියෙහි සඳහන් වේ

සෝමාලියාවට ඉහළ අහසේ පියාසර කරමින් ඇති නියමුවන් නැති යුද ගුවන් යානා කලාපයේ ගුවන් ගමන් ආරක්ෂාවට බරපතළ තර්ජනයක් වී ඇතැයි අප්‍රිකානු හවුලේ සාම සාධක හමුදාව පවසයි.

අප්‍රිකානු හවුල විසින් යවන ලද ලිපියක් එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවක පළ කරනු ලැබ තිබෙන අතර, මේ වසර මුලදී නියමුවන් රහිත එවැනි යානයක්, සියයකට අධික සාම සාධක හමුදා භටයන් රැගත් ගුවන් යානයක නොගැටී බේරුනේ යාන්තමින් බව එම ලිපියේ දැක්වේ.

ඉහතකී සිද්ධියට අදාළ නියමුවන් රහිත යානය ඇමෙරිකාවට අයත් එකක්ද? නැද්ද ? යන්න එම ලිපියෙහි දැක්වෙන්නේ නැතත්, සෝමාලියාවට ඉහළ අහසේ සැරිසරන එවැනි යානා සංඛ්‍යාව වේගයෙන් වැඩි වී ඇති බවයි අප්‍රිකානු හවුලේ ලිපියෙහි සඳහන් වෙන්නේ.