මිසයිල් ප්‍රහාරක පහසුකම් දෙන්න - සිරියාවේ විපක්ෂය නේටෝවෙන් ඉල්ලයි

මොවාස් අල් කාටිබ්
Image caption මොවාස් අල් කාටිබ් සිරියානු විපක්ෂ නායක ලෙස පෙනී සිටිමින් අරාබි සමුළුව ඇමතු අවස්ථාවේදීයි, එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළේ

මිසයිල් ප්‍රහාරක පහසුකම් සපයා තමන්ට ආරක්ෂාව සපයා දෙන්නැයි සිරියානු විපක්ෂ නායකයා ඇමරිකාවෙන් ඉල්ලීමක් කොට තිබේ.

එහෙත් නේටෝ සංවිධානය මෙම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කොට තිබේ.

මොවාස් අල කාටිබ් සිරියානු විපක්ෂ නායකයා ලෙස පෙනී සිටිමින් අරාබි සමුළුව ඇමතු අවස්ථාවේදීයි, එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළේ.

කටාර් හි රැස්ව සිටින අරාබි සමුළුවේ නායකයින් අතරට සිරියාවේ විපක්ෂ නායකයාට එක්වීමට ඇරයුම් ලැබුන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

සිරියාවේ ආණ්ඩුවට ලැබෙන අවස්ථාව මෙවර ලබා දී ඇත්තේ විපක්ෂයටයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර