අයිවරි කෝස්ට් සමූහ මිනී වලවල් ගොඩ ගැනීම ආරම්භ කෙරේ

අයිවරි කෝස්ට් හි බලධාරීන් විසින් එරට ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු, දෙදහස් දහය සහ දෙදහස් එකොළහ වසරවලදී පැවති ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වලදී වල දැමූ සමූහ මිනී වලවල් ගොඩ ගැනීම ආරම්භ කොට ඇත.

ජනාධිපතිවරණයෙන් තේරී පත්වූ, අලෙස්නී කුඅටාරා ජනාධිපතිවරයාගේ ආධාර කරුවන් සහ ජනාධිපති ධුරය අත හැර දැමීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ලොරෙන්ට් ගබාබෝ ගේ කණ්ඩායම් අතර හට ගත් ගැටුම් වලින් තුන් දහසකට වැඩි පිරිසක් මිය ගියහ.

මිය ගිය පිරිස් නව ජනාධිපතිවරයාගේ ආධාරකරුවන් බවයි සැලකෙන්නේ.

මේ අතර හුයුමන් රයිට්ස් වොච් (Human Rights Watch) මානව හිම්කම් සංවිධානය සිය වාර්තාවකින් කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු සිදුවූ විනාශයට වගකීව යුතු පුද්ගලයන් සෙවීම සඳහා අපක්ෂපාත පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන බවට දුන් පොරොන්දු කුඅටාරා ගේ රජය විසින් මෙතෙක් ඉටුකොට නැති බවයි.