ගව පාලනය සඳහා වෙන් කළ භූමියක් වගා සඳහා මුදා හැරීමට විරෝධය

අම්පාර, වට්ටමඩුව ප්‍රදේශයේ ගව පාලනය සඳහා වෙන් කළ භූමි ප්‍රදේශයක් ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ලබා දීමට ප්‍රදේශය භාර දිසා ලේකම්වරයා විසින් ගෙන ඇති තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කෙරේ.

එම තීන්දුව අහෝසි කරන ලෙසට ඉල්ලමින්, ආලේයිඅඩිවෙන්ඩු කිරි නිෂ්පාදකයන්ගේ සමිතියේ සභාපති අලගය්යා මුරුගන් විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම විභාගකිරීමට අභියාචනාධිකරණයේ අවසරය ලැබී තිබේ.

තම සමිතියේ ගව පාලන කටයුතු සඳහා වට්ටමඩුව රක්ෂිත වනයෙන් අක්කර 300 ක පමණ කෑළෑ ප්‍රදේශයක් රජය මගින් 2010 වසරේදී ලබා දුන් බව කියා සිටින ආලේයිඅඩිවෙන්ඩු කිරි නිෂ්පාදකයන්ගේ සමිතිය, මේ බව ඉඩම් අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවෙදෙනයක් මගින් තහවුරු කෙරෙන බවත් ප්‍රකාශ කරයි.

එම භූමිය ගව පාලනය හැර වෙනත් කටයුතු සඳහා යෙදවීම නීති විරෝධී බවත් කිරි නිෂ්පාදකයන්ගේ සමිතිය පෙන්වා දෙයි.

එවැනි වාතාවරණයක් පවතිද්දී ප්‍රදේශය භාර දිසා ලේකම්වරයා අදාළ භූමියේ ඇතැම් කොටස් වගා කටයුතු සඳහා මුස්ලිම් ජනතාව වෙත මුදා හැරීමට දීන්දු කොට ඇතැයි ද ආලේයිඅඩිවෙන්ඩු කිරි නිෂ්පාදකයන්ගේ සමිතියේ සභාපති අලගය්යා මුරුගන් ප්‍රකාශ කළේය.

මේ ක්‍රියා මාර්ගය ඉඩම් ආඥා පනතේ විධි විධාන වලට මුළුමනින්ම පටහැනි බැවින් එම නීති විරෝධී ක්‍රියාවළිය අත් හිටුවීමේ අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසටයි පෙත්සමෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.