අල්ලස් ගැනීමේ සැක පිට විනිසුරුවරයකු අත්අඩංගුවේ

අල්ලස් ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගැනුණු හෝමාගම දිසා විනිසුරු සුනිල් අබේසිංහ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කොට තිබේ.

ඉඩම් නඩුවක පැමිණිලිකරුවකු විසින් කළ පැමිණිල්ලකට අනුව එම වැටලීම සිදු කල බවයි අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම පැවසුවේ.

පැමිණිලිකරුට පක්‍ෂග්‍රාහී ලෙස නඩු තීන්දුවක් ලබා දීම සඳහා සැකකාර විනිශ්චයකාරවරයා ඔහුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 3 ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා එය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ ඔහුගේ නිවසේදීම සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම ප්‍රකාශ කළේ.