තම ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙස මුලතිව් ධීවරයන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

යුද සමයෙදී තමන්ට කුඹුරු වගා කිරීමට නොහැකිවූ අවස්ථාවේදී බල පත්‍ර සහිත තම ඉඩම් ආරක්ෂක අංශවල අනු දැනුම ඇතිව සිංහල ධීවරයන්ට ලබා දුන් නමුත් ඒවා යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසුව ආපසු ලබා දීමට පියවර ගෙන නැතැයි මුලතිව් දිස්ත්‍රී‍ක්කයේ දෙමළ ධීවර ජනතාව පවසනවා.

මෙසේ ලබා දී ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 800 පමණ වෙයි.

එම වකවානුවේදී කුඹුරු භාර ගත් යුද හමුදා නිලධාරීන් දැන් මුලතිවු පළාතේ නොමැති නිසා තම කුඹුරු ආපසු ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව ඔවුහු පවසති.

බල පත්‍ර සහිත තම ඉඩම් ආපසු ලබා දෙන ලෙස වැලි ඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගෙන්ද මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගෙන්ද, මුලතිවු දිසාපතිවරයාගෙන්ද මේ වනවිට අවස්ථා කිහිපයකදී ඉල්ලා ඇතත් මේ දක්වා තමන්ට සාධාරණය ඉටු වී නැති බව ඔවුහු කියා සිටිති.

මුලතිවු දිසාපති නාගලිංගම් වේදනායගම් පැවසුවේ, විශේෂ ගිවිසුමක් මත ලබා දී ඇති එම ඉඩම් ආපසු ලබා දිය හැක්කේ ඉඩම් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට හෝ ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට හෝ පමණක් බවයි.

ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම් මත එම නිලධාරීන්ට මේ පිළිබඳව දන්වා ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කලේ.