සවුදි ක්ෂමා කාලයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සහන

saudi arabia

අනවසරයෙන් රැඳී සිටින පිරිස් වලට තමන්ගේ ගමන් බලපත් ලියකියවිලි නිවැරදි කර ගැනීමට සවුදි අරාබි ආණ්ඩුව ලබාදී ඇති පොදු ක්ෂමා කාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකිකයින් විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත් වී ඇතැයි සවුදි අරාබියේ සිටින ශ්‍රී ලංකා තානාපති ක්‍රිෂ්ණ මුර්ති වඩිවේල් බී බී සී සංදේශයට පැවසීය.

මේ වන විට සවුදි අරාබියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් 16,500 දෙනෙක් පොදු ක්ෂමා කාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගෙනරටින් පිටවීමට අයැදුම් කොට ඇති අතර තවත් 4000 පමණ දෙනා තමන් ගේ ගමන් බලපත් ලියකියවිලි නිවැරදි කරගෙන රට තුළ රැඳී සිටීමට අයැදුම් කොට ඇතැයි තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

තමන් ගෙන්වූ හාම්පුතා අතහැර වෙනත් ස්ථානයකට මාරු වීමේදී නීති රීති අනුගමනය නොකර කටයුතු කිරීමේ හේතුවෙන් අනවසරයෙන් රැඳී සිටීමේ තත්වයක් උද්ගතවන බව තානාපතිවරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.