සරසවි සිසු පෙළපාලියට 'බලධාරීන්ගෙන් බාධා'

university

නිදහස් අධ්‍යාපනය රැකගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවට බල කිරීමට සංවිධානය කළ පෙළපාලියට රජයේ බලධාරීන් බාධා කළ බව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය පවසයි.

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර කියා සිටියේ ආණ්ඩුව ප්‍රවාහන පහසුකම් කප්පාදු කොට විරෝධතාව අඩාල කිරීමට උත්සාහ කළත් දහස් ගණනින් පෙළපාලියට සහභාගි වූ බවයි.

පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල පිහිටුවීම, සිසුන්ගේ පන්ති තහනම් කිරීම සහ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වෙන් කරන ප්‍රතිපාදන වැඩි කිරීම අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ සිසුන්ගේ ඉල්ලීම් අතර විය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය අසලින් ගමන් ආරම්භ කළ පෙළපාලිය කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා කාර්යාලය කරා ගමන් ගත් අතර, දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිවිය.