පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සියලු පක්ෂ සහභාගී විය යුතුයි - ඉන්දීය රජය

Image caption ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ සහ ඉන්දීය විදේශ ඇමති අතර දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා පැවැත්වුන බවයි වාර්තා වන්නේ.

13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට යෝජිත සංශෝධන ඇතුළු ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුම් සෙවීම් වස් පත් කොට ඇති පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සියලු පක්ෂ සහභාගී විය යුතු බවට ඉන්දීය රජය කියා සිටී.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවට ගොස් සිටි ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ සහ ඉන්දීය විදේශ ඇමති සල්මන් කුර්ශිඩ් අතර දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා පැවැත්වුන බවයි ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ප්‍රසාද් කාරියවසම් සංදේශයට පැවසුවේ.

දෙදෙනා අතර ආර්ථික, දේශපාලනික සහ සාමාජීය වශයෙන් පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා පැවැත්වුන බව කියා සිටි ඔහු ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් උතුරේ ඡන්දය පැවැත්වීමට ගත් තීරණය ඉන්දීය විදේශ ඇමති සල්මන් කුර්ශිඩ් ගේ ඉමහත් පැසසුමට ලක් වූ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිපත්ති

බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා විසින් 13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ හට ගෙන ඇති දේශපාලන ගැටළු පිළිබඳව ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා දැනුවත් කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව දන්වා සිටි බවත් ශ්‍රී ලංකා තානාපති ප්‍රසාද් කාරියවසම් පැවසුවේය.

ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා දැක්වූ අදහස් වලට අනුව පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට සියලු පක්ෂ සහභාගී විය යුතු බව අවධාරණය කෙරෙනු බවයි ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ප්‍රසාද් කාරියවසම් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.