තවත් කොමිසමක් පත් කිරීම බරපතළ සැකයක් - නීතිවේදීහු පවසති

යුද්ධය පැවති පසුගිය දශක තුනක කාල සීමාවේ සිදු වූ පුද්ගල අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය තුළ බරපතළ සැකයක් උද්ගත වන බව මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරී නීතිවේදීහු පවසති.

රජය ඊයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ යුද්ධය පැවති කාල සීමාව තුළ සිදු වූ අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පරීක්ෂණ කොමිසමක් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීන්දු කොට ඇති බවයි.

අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පුළුල් විමර්ශනයක් අවශ්‍ය බව උගත් පාඩම් හා සංහිඳියා කොමිසම කළ නිර්දේශයක් පරිදි මෙම පියවර ගත් බවද රජය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වී තිබිණ.

එහෙත් අතුරුදහන්වූවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥයකු මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදෙසා වූ නීතිඥයන්ගේ සම්මේනලයේ ලේකම් චන්ද්‍රපාල කුමාරගේ කියා සිටියේ එවැනි කොමිසන් සභාවක් තුලින් යුක්තියක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බවයි.

අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා අතීතයේ දී මෙවැනි කොමිසන් සභා ගණනාවක්ම පත් කලද ඉන් පලක් නොවූ බව සඳහන් කළ නීතිවේදී චන්ද්‍රපාල කුමාරගේ පැවසුවේ ජාත්‍යන්තර බලපෑම් සමහන් කිරීම සඳහා රජය මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි.