රසායනික අඩංගු කිරි පිටි පිලිබඳ පරීක්ෂණ නිගමන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට

රසායනික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගතව තිබු ආනයනික කිරි පිටි වර්ග පිළිබඳව අවසන් තීරණය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ලබන සතියේ ගනු ඇතැයි තාක්ෂණ, පර්යේෂණ හා පරමාණුක බලශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

ආනයනික කිරි පිටි වර්ග කිහිපයකම DCD (Dicyandiamide) නමින් හැඳින්වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගතව තිබු බව කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය තහවුරු කරයි.

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය විසින් ආනයනික කිරි පිටි වර්ග කිහිපයක්ම පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමෙන් මේ බව තහවුරු කොට ගෙන ඇති බවයි තාක්ෂණ, පර්යේෂණ හා පරමාණුක බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් ධනුෂ්ක රාමනායක පැවසුවේය.

එක් පාරිභෝගිකයකු කළ ඉල්ලීමකට අනුව ඔහු විසින් ලබා දුන් කිරි පිටි සාම්පලයක් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් පරීක්ෂණයට ලක් කළ බව පැවසූ ඔහු, ආයතනය එහි කිසියම් ප්‍රමාණයක් DCD රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු බව සනාථ කළේ යැයි පැවසුවේය.

දේශීය කිරි පිටි

කෙසේ වෙතත් කිරි පිටිවල DCD නැමැති රසායනිකය කිසිසේත් අන්තර්ගත විය නොහැකි බව පර්යේෂකයෝ අනාවරණය කරති.

එහෙත් දේශීය කිරි පිටි වර්ග දෙකක DCD රසායනික තත්ත්වයක් අන්තර්ගත නොවන බව ද පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් තහවුරු කර ඇත.

DCD රසායනිකය කිරි පිටිවල අන්තර්ගත බවට රට පුරා පසුගිය කාලයේ මතයක් පැවති බවත් මේ සම්බන්ධව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත්, පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියත් පරීක්ෂණ සිදු කරන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ පරීක්ෂණයන්හි අවසන් වාර්තාව අද අමාත්‍යාංශය මගින් එම ආයතන දෙකෙහි ප්‍රධානීන්ගේ අවධානයට සහ ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත යොමු කළ බවත් මෙම කිරි පිටි සම්බන්ධ අවසන් නිගමනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ගනු ඇති බවත් තාක්ෂණ, පර්යේෂණ හා පරමාණුක බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් ධනුෂ්ක රාමනායක පැවසුවේය.